Seramik-Cam ASD

Seramik ve Cam Bölümü, merkezi İsviçre'de bulunan Unesco'ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (L.A.C.) üyesidir. Seramik ve Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir.Seramik ve Cam Anasanat dalının lisansüstü eğitimi, uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilerini yorumlayabilme ve uygulayabilme yetisi vererek öğrencinin sanatçı /tasarımcı kimliğinde bireyselleşebilmesini amaçlar. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle ilişkilendirerek yorumlayabilme ve özgün metin oluşturabilmesini öngörür. Bu amaç doğrultusunda programımızda; sanat seramiği, endüstriel seramik, artistik ve endüstriel cam uygulamaları ve pişirim tekniklerini içeren kuramsal, uygulamalı ve teknik dersler verilmektedir. Yukardaki amaç ve dersler doğrultusunda oluşturulan tezler ise sanatsal ve endüstriel olmak üzere iki ana grupta toplanır.

SERAMİK-CAM ANASANAT DALI İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!


Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 12.03.2018 15:58:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM