Anasanat Dalları

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı                                                                                                  

Fotoğraf Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

Grafik Anasanat Dalı

Heykel Anasanat Dalı

İçmimarlık Anasanat Dalı

Resim Anasanat Dalı

Seramik-Cam Anasanat Dalı

Film Tasarımı Anasanat Dalı

Tekstil Anasanat Dalı

Müzik Anasanat Dalı

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANASANAT DALI

Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur.

 

Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

                                                                                                              Sayfa Başı

 

FOTOĞRAF ANASANAT DALI

Program çerçevesinde belgesel fotoğraf, sanat fotoğrafı ve tanıtım fotoğrafı alanında uzmanlık düzeyinde iki yarıyıl süresince uygulamalı ve teorik dersler verilir. Öğrenci, ikinci yılda, yöneldiği uzmanlık alanı çerçevesinde bir araştırma konusu seçerek tezini hazırlar.Tez konusu olarak; fotoğrafın diğer disiplinlerle ilişkisi, fotoğraf tekniği ve estetiği, fotoğrafın toplumsal rolü, fotoğraf tarihi ve benzeri konularda araştırma yapabilir.

Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

                                                                                                                   Sayfa Başı

 

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANASANAT DALI

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans programlarında; Geleneksel Türk Sanatlarımıza bağlı olarak; Tezhip, Minyatür, Hat, Kalemişi ve Halı –Kilim, Dokuma, Baskı gibi Tekstil Sanatlarına ilişkin dallarda Yüksek Lisans tez çalışmaları yapılmaktadır.

 Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

                                                                                                                    Sayfa Başı

 

GRAFİK ANASANAT DALI

Program kapsamında alana ait ileri düzeyde bilgi ve yetkinlik kazanmak için teknik denemeler yapılır. Kuramsal ve akademik bilgi oluşturmak amacıyla ileri düzeyde okumalarla yeni metinler üretilir. Ayrıca uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanılması amacıyla kitap tasarımı, kavramsal illüstrasyon, deneysel özgün baskıresim, ileri tipografi, reklam ve yayın grafiği, reklamda yeni mecralar ve yazı tasarımı gibi alanlarda uygulamalı projeler gerçekleştirir. Alana ait teorik bilginin geliştirilebilmesi için de kültür göstergeleri, postmodernizm sonrası grafik tasarım tarihi, görüntü ve kültür, tasarımda sosyal sorumluluk ve etik gibi dersler verilir. Grafik programında sayılan bu alanlarda tez çalışmaları yaptırılır.

 Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

                                                                                                                        Sayfa Başı

 

HEYKEL ANASANAT DALI

Sanata ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirmiş, disiplinlerarası etkileşimi kavramış, alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak heykel sanatına katkı sağlayacak sanatçılar yetiştirilmesi amaçlanır.Bu doğrultuda öğrencinin bilgi ve becerisinin eleştirel bir yaklaşımla geliştirilmesi ve sorunları çözme becerisi kazanması için kuramsal ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

 Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

 

                                                                                                              Sayfa Başı               

 

İÇMİMARLIK ANASANAT DALI

Uzmanlaşmaya yönelik, teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsar. Eğitim programı, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünce kazanma, yeni görüş ve yorum getirmeye yönelik araştırma ve uygulama konularını içerir. Yeni tasarım eğilimleri, çağdaş tasarım kuram ve metodları, teknolojik yeniliklerin entegrasyonu, çalışmaların ana başlıklarını oluşturur. Profesyonel yaşamın gereksinim ve beklentilerini dikkate alan ve bu konularda danışmanlık yetisi kazandırmaya yönelik çalışmaları kapsar.

Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

 

                                                                                                                                 Sayfa Başı

 

RESİM ANASANAT DALI

Resim Anasanat Dalı, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarında, çağdaş resim sanatı konusunda görsel anlatım olanaklarının araştırılması, öğrencilerin özgün yaratıcı kişiliği doğrultusunda proje çalışmaları yürütülmektedir.

Akademik kadro için TIKLAYINIZ! 

                                                                                                                                     Sayfa Başı

 

SERAMİK-CAM ANASANAT DALI

Seramik ve Cam Bölümü, merkezi İsviçre'de bulunan Unesco'ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (L.A.C.) üyesidir. Seramik ve Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir.Seramik ve Cam Anasanat dalının lisansüstü eğitimi, uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerilerini yorumlayabilme ve uygulayabilme yetisi vererek öğrencinin sanatçı /tasarımcı kimliğinde bireyselleşebilmesini amaçlar. Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle ilişkilendirerek yorumlayabilme ve özgün metin oluşturabilmesini öngörür. Bu amaç doğrultusunda programımızda; sanat seramiği, endüstriel seramik, artistik ve endüstriel cam uygulamaları ve pişirim tekniklerini içeren kuramsal, uygulamalı ve teknik dersler verilmektedir. Yukardaki amaç ve dersler doğrultusunda oluşturulan tezler ise sanatsal ve endüstriel olmak üzere iki ana grupta toplanır.

 Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

                                                                                                                              Sayfa Başı

 

FİLM TASARIMI ANASANAT DALI

Sinema ve Televziyon lisansüstü programı öğrencinin sinema kuramları, sinema eleştirisi gibi dersler yardımı ile teorik anlamda yetkinlik kazanmasının yanı sıra pratik anlamda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmesine olanak sağlamak amacı ile görüntü tekniği, dramaturji ve kurgu konularını içeren dersler sunmaktadır.

Akademik kadro için TIKLAYINIZ! 

                                                                                                                            Sayfa Başı

 

TEKSTİL ANASANAT DALI

Tekstil Anasanat Dalı programında tekstil tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda verilen derslerle tekstil tasarımı ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yapılarak öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır.

Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

                                                                                                                           Sayfa Başı

MÜZİK ANASANAT DALI

Akademik kadro için TIKLAYINIZ!

 


Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 13.05.2022 15:57:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM