Stratejik Plan

 

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1 Plastik sanatlar ve tasarım alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip bu alanda etkin görevler üstlenecek, çağdaş sanat ve tasarım bilgisiyle donatılmış uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte üretim ve araştırmalar yapan gençlerin yetiştirilmesi.

Hedef-1 Yayın, konferans ve panellerin düzenlenmesi.

Hedef-2 Tezlerin araştırma konularının çağdaş sanat ve tasarım ortamının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi.

Hedef-3 İleri düzeyde sanat ve tasarım bilgisinin ve üretiminin oluşturulmasının sağlanması.

Stratejik Amaç-2 İdari büroların ve fiziki alt yapının iyileştirilmesi

Hedef-1 Eksik olan idari personelin tamamlanması.

Hedef-2 İdari personelin düzenli eğitimi.

Hedef-3 Ofis mekanlarının verimliliğini artırıcı çözümler.


Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 24.11.2023 14:44:56 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM