Vizyon ve Misyon

Misyon

Plastik sanatlar ve tasarım alanlarında ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, bu alanlarda dönüştürücü rol üstlenebilecek, ülkemizin sanat, tasarım ve kültür hayatı üzerinde etkin görevler üstlenen, çağdaş bilgi ve ideallerle donanmış ve uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte araştırmacıların yetişmesini sağlamak.

Sanat ve tasarım alanlarının bilgi birikiminden beslenen ve bu birikime katkıda bulunacak araştırma tezlerinin birer başvuru kaynağı olarak ortaya çıkmasını sağlamak.

Üniversitelerimizin sanat ve tasarım disiplinlerinde ihtiyaç  duyacağı akademisyenlerin yetişmesinde öncü rol oynamak.

Vizyon

Uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi, karşılıklı olarak bilgi ve becerinin paylaşılması amacıyla çalışmalar yapılması, sanat ve tasarım alanlarının yeni kuram ve sentezlerine hakim öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla metodolojisini yenileyen bir eğitim anlayışının oluşması, yapılan araştırmaların toplumda yaygın olarak paylaşılmasının sağlanması amaçlanır.


Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 24.11.2023 13:23:19 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM