Programlar YL / SY

Tezli Yüksek Lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. 

Enstitümüzde eğitim veren Tezli Yüksek Lisans Anasanat Dalları;

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı                                                                                                  

Fotoğraf Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

Grafik Anasanat Dalı

Heykel Anasanat Dalı

İçmimarlık Anasanat Dalı

Resim Anasanat Dalı

Seramik-Cam Anasanat Dalı

Film Tasarımı Anasanat Dalı

Tekstil Anasanat Dalı


Sanatta Yeterlik programı özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

Enstitümüzde eğitim veren Sanatta Yeterlik Anasanat Dalları;                                                                                               

Fotoğraf Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

Grafik Anasanat Dalı

Heykel Anasanat Dalı

Resim Anasanat Dalı

Film Tasarımı Anasanat Dalı

Tekstil Anasanat Dalı


Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 13.05.2022 15:59:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM