Öğrenci Formları

 

YÜKSEK LİSANS FORMLARI
(Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

Tez Danışmanı Öneri Formu

Tez/Eser Metni Öneri Formu

Tez Sınav Jürisi Öneri Formu-Tez Teslim Tutanağı-Yayın Kabul Dilekçesi-Özgünlük Taahhütnamesi- Jüri Üyesi Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

Tez Sınav Dilekçesi Form I (Tez Savunma sınav tarihini belirten form)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (Tez savunma sınavında doldurulması gereken form)

Tez Sınav Dilekçesi Form II (Düzeltme Alanlar) 

Tez Danışman Değişikliği Öneri Formu

II. Tez Danışman Öneri Formu

Tez Adı Değişikliği Öneri Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Tez Teslim Tutanağı (Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin)

Özel Öğrenci Başvuru Formu   (NOT: Özel öğrenci olarak kabul edilebilmeniz için başka bir üniversiteden Lisansüstü programına kayıtlı olmanız gerekmektedir. Başvuru belgesi ile birlikte )

Dilekçe Formu Örneği (Dilekçenin Doldoldurulabilmesi İçin Mutlaka Masaüstüne Farklı Kaydedilmelidir)

Mezuniyet İçin Gerekli Belgeler

İlişki Kesme Belgesi 


SANATTA YETERLİK FORMLARI
(Formlar Bilgisayar Ortamında Doldurulacaktır)

Tez Danışmanı Öneri Formu

Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Tez Öneri Savunma Tutanağı

Tez/Eser Metni Öneri Formu

Tez/Sergi/Proje Öneri Savunma Dilekçesi

Tez İzleme Tutanağı

Tez/Sergi/Proje İzleme Dilekçesi

Tez Sınav Jürisi Öneri Formu-Tez Teslim Tutanağı-Yayın Kabul Dilekçesi-Özgünlük Taahhütnamesi- Jüri Üyesi Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

Tez Sınav Dilekçesi Formu I

Tez Sınav Dilekçesi Formu II (Düzeltme Alanlar)

Tez Savunma Sınav Tutanağı (Tez savunma sınavında doldurulması gereken form)

Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu

II. Tez Danışmanı Öneri Formu

Tez Adı Değişikliği Formu

Tez İzleme Komitesi Değişikliği Öneri Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Tez Teslim Tutanağı (Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin)

Özel Öğrenci Başvuru Formu  )

Dilekçe Formu Örneği (Dilekçenin Doldoldurulabilmesi İçin Mutlaka Masaüstüne Farklı Kaydedilmelidir)

Mezuniyet İçin Gerekli Belgeleri 

İlişki Kesme Belgesi


Bu sayfa Güzel Sanatlar Enstitüsü tarafından en son 08.03.2021 11:36:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM