Institute of Fine Arts

Institute of Fine Arts

İç Mimarlık ASD

Uzmanlaşmaya yönelik, teorik ve uygulamalı çalışmaları kapsar. Eğitim programı, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünce kazanma, yeni görüş ve yorum getirmeye yönelik araştırma ve uygulama konularını içerir. Yeni tasarım eğilimleri, çağdaş tasarım kuram ve metodları, teknolojik yeniliklerin entegrasyonu, çalışmaların ana başlıklarını oluşturur. Profesyonel yaşamın gereksinim ve beklentilerini dikkate alan ve bu konularda danışmanlık yetisi kazandırmaya yönelik çalışmaları kapsar.

İÇMİMARLIK ANASANAT DALI İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ!