Institute of Fine Arts

Institute of Fine Arts

Yönetim Kurulu

 

Başkan     :    Doç. Oktay ÇOLAK

Üyeler       :    Yrd.Doç. Semra GÜR ÜSTÜNER

                        Prof. Sema ILGAZ TEMEL

                        Prof. Çiğdem ÇİNİ

                        Doç. Dr. Esra ALİÇAVUŞOĞLU