Institute of Fine Arts

Institute of Fine Arts

Yönetim Kurulu

 

Başkan     : Prof. Oktay ÇOLAK

Üyeler      : Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Şule ERYILMAZ AKSAKAL

                     Prof. Çiğdem ÇİNİ

                     Doç. Dr. Esra ALİÇAVUŞOĞLU KARAVELİ

                     Dr. Öğr. Üyesi Gülnur DURAN